Nepodmíněné tresty

od 30. 10. 2010, 1 SU – Petr Pačes (Jevany), od 6. 11. 2010, 8 SU – Jiří Sodoma (Velký Osek), 1 SU – Michal Stolárik (Týnec nad Labem), Michal Kolčiter (Horní Kruty), od 7. 11. 2010, 1 SU – Tomáš Jícha (Dobré Pole).

Různé

1. DK trestá Vladislava Piknera z Břežan II zákazem výkonu funkce oddílového pomezního rozhodčího na 1 měsíc nepodmíněně od 10.11.2010 do 9.12.2010. Dále DK trestá oddíl kopané SK Břežany II pokutou 500,–Kč. Pokuta je splatná do 26.11.2010.
2. DK neprojednala: David Vašků, Jan Valový, Michal Adámek (vš. Svojšice B), Václav Kainar (žák Nová Ves), Jakub Werner (žák Ovčáry).
3. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,–Kč dospělí a 50,–Kč mládež výše uvedeným oddílům.

Poznámka: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 DŘ řádu ČMFS.