Nepodmíněné tresty

od 25.9. 2010, 1 SU – Rudolf Motajčík (Veltruby), od 2.10. 2010, 5 SU – Michal Dvořák (Pečky), Vladislav Doležal (Tři Dvory), 1 SU – Patrik Šulc (Tuchoraz), od 3.10.2010, 5 SU – Matěj Macháň (dorost Ovčáry), 1 SU – Milan Pánek (Libodřice).

Různé

1. DK zastavuje disciplinární řízení proti hráči Filipu Neřoldovi (Sokol Sendražice) pro údajný neoprávněný start v utkání č. C1A0103. Důvod: DK neshledala provinění. Dále DK trestá Sokol Sendražice pokutou 1000,–Kč, splatná je do 22.10.2010. DK rozhodovala dle DŘ čl. 18/1, dle příl. 2 čl. 7 a dle čl. 6. Registrační průkaz hráče Neřolda bude zaslán oddílu Sokol Sendražice.
2. DK trestá Jana Procházku zákazem výkonu všech funkcí v SK Čechie Veltruby na 9 měsíců nepodmíněně. Důvod: porušení čl. 54/1/e SŘ. Dále DK trestá oddíl kopané SK Čechie Veltruby pokutou ve výši 3000.–Kč. Pokuta je splatná do 22.10.2010.
3. DK neprojednala: Josef Adamec (Sokol Býchory).
4. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,–Kč dospělí a 50,–Kč mládež výše uvedeným oddílům.

Poznámka: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 DŘ řádu ČMFS.