Nepodmíněné tresty
od 4.9. 2010, 3 SU – Jaroslav Hampl (Kšely), od 5.9. 2010, 5 SU – Daniel Kovanda (Cerhenice), od 11.9. 2010, 6 SU – Jaroslav Janouch (Radovesnice II), 3 SU – Josef Kaše (Dobré Pole), 2 SU – Jiří Olexa (Radovesnice II), 1 SU – Martin Slavík (Hradišťko I), Petr Javůrek (Veltruby), od 12.9. 2010, 8 SU – Petr Kun (Cerhenice), 6 SU – Jan Špinka (Krakovany), 3 SU – Josef Flok (Krakovany), 2 SU – Petr Kvasnička (Starý Kolín), 1 SU – Marek Vaško (Dolní Chvatliny), Dušan Sýkora (Tři Dvory), Michal Pluhař (Nebovidy), od 15.9. 2010 – 4 SU – Bohuslav Machůrka (Ovčáry) – zákaz výkonu funkce oddílového rozhodčího.

Žádost o prominutí zbytku trestu
František Žídek (Konárovice) – zamítá se pro závažnost přestupku.

Různé
1. DK vyzývá oddíl Sokol Sendražice o zajištění dostavení se do DK dne 22.9. 2010 v 16.30 hodin hráče Filipa Neřolda k projednání jeho startu v utkání č. C1A0103. Dále pak zajištění účasti vedoucího mužstva v tomto utkání Ludvíka Svobody. V případě nedostavení se přijme DK opatření vůči oddílu v souladu s čl. 7 př. 2 DŘ. 2. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,–Kč dospělí a 50,–Kč mládež výše uvedeným oddílům.

Poznámka: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS.