Nepodmíněné tresty
4 SU – Aleš Týma (Jestřabí Lhota), 3 SU – Pavel Mikita (Ovčáry), 1 SU – Tomáš Bergman (Polepy).

Různé
1. DK žádá Luboše Málka o předložení dokladu o zaplacení pokuty, uložené dne 9. června 2010 a to nejpozději do 1. 9. 2010. V případě nedobytnosti bude DK postupovat v souladu s ustanovením čl. 6/7DŘ.
2. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,–Kč dospělí a 50,–Kč mládež výše uvedeným oddílům.
Poznámka: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS