Nepodmíněné tresty

Od 13. 6. – 2 SU – Václav Javorský (Plaňany), od 19. 6. – 3 SU – Antonín Hofman (Tuklaty), 1 SU – Otto Luňáček (Břežany II), od 20. 6. – 2 SU – Martin Hrdlička (Liblice), Jaroslav Hampl (Kšely), Václav Řehák (Chotutice), 1 SU – Pavel Hovorka (Dobřichov), Marek Hrubeš (Chotutice).

Žádost o prominutí zbytku trestu

Jaroslav Svoboda (Červené Pečky) – vyhovuje se a mění na 1 SU podmíněně od 23. června do 22. října 2010.

Různé

1. DK trestá rozhodčího Luboše Valu zákazem výkonu funkce rozhodčího na 12 měsíců nepodmíněně od 23. června 2010 do 22. června 2011. Dále DK trestá Luboše Valu pokutou 2000 Kč. Pokuta je splatná do 21. července 2010.

2. DK trestá Tomáše Kučeru z Plaňan B zastavením závodní činnosti na 4 SU nepodmíněně od 23. června 2010.

3. DK trestá Davida Kuthana z Ratboře B zastavením závodní činnosti na 4 SU nepodmíněně od 23. června 2010.

4. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,- Kč dospělí a 50,- Kč mládež výše uvedeným oddílům.

Poučení: proti rozhodnutí DK se lze odvolat v souladu s články 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS.