Nepodmíněné tresty

Od 16.5. – 2 SU – Stanislav Lindauer (Přistoupim), od 22.5. – 2 SU – Jan Buňata (Veletov), Ondřej Soukup (AFK Pečky), od 23.5. – 6 SU – Aleš Jaborský (Krakovany), 4 SU – Lukáš Syřínek (Velký Osek), 2 SU – Robert Schovanec (Liblice), Jaroslav Drábek (Krakovany), 1 SU – Václav Klepal (Bělušice), Rudolf Zuska (Tři Dvory), Jan Dřízhal, Václav Řehák (oba Chotutice).

Žádost o prominutí zbytku trestu

Tomáš Chaloupka (Pašinka), Jiří Janoušek (Třebovle) – vyhovuje se a mění na 1 SU podmíněně od 26.5. do 25.9.
Jiří Skohoutil (Tři Dvory) – vyhovuje se a zbytek trestu se ruší.

Různé

1. Do příští schůze DK dne 2.6. v 16.15 hodin se dostaví trenér Plaňan Luboš Málek. 2. DK trestá Miloslava Janstu (Břežany II) zákazem výkonu funkce vedoucího mužstva se zákazem vstupu na hráčskou lavici na 4 měsíce nepodmíněně od 26.5 do 25.9.2010. 3. DK trestá oddíl kopané SK Břežany II pokutou 1000,–Kč. Pokuta je splatná do 11.6.2010. 4. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,- Kč dospělí a 50,- Kč mládež výše uvedeným oddílům.

Poučení: proti rozhodnutí DK se lze odvolat v souladu s články 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS.