Nepodmíněné tresty od 27.3.
4 SU – Jakub Kozák (Chotutice), 1 SU – Ladislav Šmajda (Týnec n. L.).

Nepodmíněné tresty od 3.4.
1 SU – Jiří Sládeček (Kouřim), Lukáš Neruda (Krakovany), Jan Radla (Býchory).

Nepodmíněné tresty od 4.4.
2 SU – Michal Samec (Český Brod), 1 SU – Ladislav Doležal (Tři Dvory), Josef Šindelář (Volárna), 1 měsíc – Vilém Löwe (zákaz výkonu funkce kapitána), Bohumil Zeman (zákaz výkonu funkce vedoucího mužstva), David Kratochvíl (všichni Pašinka).

Žádost o prominutí zbytku trestu
David Plachý (Tři Dvory), Ondřej Pavelka (Jestřabí Lhota) – DK žádost zamítá pro závažnost přestupku.

Různé
1. DK trestá oddíl kopané TJ Pašinka pokutou 500,–Kč. Pokuta je splatná do 23.4.2010.
2. DK trestá Lukáše Hartiga z Býchor zákazem výkonu funkce trenéra se zákazem vstupu na hráčskou lavici na 5 SU nepodmíněně od 3.4.2010. Dále trestá oddíl Sokol Býchory pokutou 1000,–Kč. Pokuta je splatná do 23.4.2010.
3. Do příští schůze DK dne 14.4.2010 v 16.30 hodin se dostaví: Pavel Kulhavý (vedoucí Přistoupimi) a Tomáš Vítek (hráč Přistoupimi) a statutární zástupce Přistoupimi.
4. DK neprojednala: Petr Nevšímal (Nučice), Jiří Junek (Vrbová Lhota).

Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,- Kč dospělí a 50,- Kč mládež výše uvedeným oddílům.

Poučení: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS.