Nepodmíněné tresty od 14. listopadu 2009

3 SU – Martin Horník (Hradišťko I), 2 SU – Luboš Pluhař (FK Kolín), Pavel Světinský (Býchory), 1 SU – Jaroslav Drábek (Krakovany), Miroslav Šindelář (Volárna), Pavel Tichomirov (Svojšice), Jiří Urban (žák Bečváry), Luboš Křeček (dorost Vrbová Lhota), Jan Říha (Býchory, od 14. října 2009).

Žádost o prominutí zbytku trestu

Marek Chvalovský (Býchory), Lukáš Durdil (Velký Osek) – vyhovuje se a zbytek trestu se ruší.
Dušan Beníček (Kozojedy), Milan Šudy (Svojšice) – nevyhovuje se.

Různé

1. Vzhledem k tomu, že ve středu 28. října 2009 je statní svátek, se příští zasedání disciplinární komise koná v úterý 27. října 2009 od 16.00 hodin. 2. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,–Kč dospělí a 50,–Kč mládež výše uvedeným oddílům. Poučení: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s článku 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS.