Nepodmíněné od 7. října

5 SU – Dušan Beníček (Kozojedy), 3 SU - Marek Chvalovský (Býchory), František Vosecký (Tismice), Lukáš Durdil (dorost Velký Osek), Jiří Noll (dorost Dobřichov), Ondřej Pšenský (Starý Kolín, proměněný podmínečný trest),1 SU –Radek Ledašil (Kořenice), Tomáš Janda (dorost Velký Osek), Michal Müller (Libodřice), Jan Müller (Dobré Pole).

Žádost o prominutí zbytku trestu

Petr Pokorný (Konárovice) - vyhovuje se a zbytek trestu se ruší.

Různé

1. DK trestá Petra Kadláčka (Rostoklaty) zákazem výkonu funkce trenéra na 5 SU nepodmíněně od 7. 10. 2009 se zákazem vstupu na hráčskou lavičku. Dále DK trestá oddíl Sokol Rostoklaty pokutou 500,-Kč. Pokuta je splatná do 25.10.2009. 2. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,–Kč dospělí a 50,–Kč mládež výše uvedeným oddílům. Poučení: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS.