Nepodmíněné tresty od 9. září

4 SU – Ivan Poula (Ratenice), 3 SU – Jiří Novák (Ratboř), Zdeněk Prokeš (Tuchoraz) - proměněný podmínečný trest, 2 SU - Marek Benko (Bečváry), Václav Rišlink (Tismice), Ivan Rytnauer (Hradišťko I), 1 SU – Martin Machurka, Bohuslav Machůrka (oba Ovčáry), Miloslav Šindelář (Volárna), Kryštof Podskalský (Vrbová Lhota), Tomáš Grubr (Týnec nad Labem), Jiří Kovačka (Liblice), Lukáš Havránek (Kouřim), Jiří Ježek, Petr Machata, Jan Valeš (vš. Dobřichov).

Žádost o prominutí zbytku trestu

Jiří Karafiát, Aurel Gajdoš (oba Dobřichov) - vyhovuje se a zbytek trestu se ruší.
Pavel Kuchař (Třebovle) - nevyhovuje se.

Různé

1. DK trestá oddíl kopané Sokol Býchory za porušení čl. 13 SŘ fotbalu pokutou 2000,-Kč. Pokuta je splatná do 29. září 2009. 2. DK trestá oddíl kopané TJ Sparta Lošany za porušení čl. 13 SŘ fotbalu pokutou 1000,-Kč. Pokuta je splatná do 29. září 2009. 3. DK trestá oddíl kopané AFK Chotutice za porušení čl. 13 fotbalu pokutou 1000,-Kč. Pokuta je splatná do 29: září 2009. 4. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,–Kč dospělí a 50,–Kč mládež výše uvedeným oddílům.
Poznámka: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS.