Podmíněné tresty do 2. 10. 09
2 SU – Pavel Kuchař (Třebovle), 1 SU – Matouš Trejbal (Břežany II), Roman Šubrt (Štítarský SK), Václav Doležal (Tři Dvory), Zdeněk Jirkovský (Býchory).

Různé
1. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,–Kč dospělí a 50,–Kč mládež výše uvedeným oddílům.
Poučení: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS.