Podmíněné tresty do 19. 9. 09
1 SU – Ondřej Pavelka (Jestřabí Lhota), Marek Skála (Český Brod), Vladimír Zeman, Daniel Kmoch (oba Polepy), Roman Kadečka (Nová Ves).
Nepodmíněné tresty od 20.5.09
3 SU – David Grubr (Týnec nad Labem), 2 SU – Jiří Olexa (Radovesnice II).
Žádost o prominutí zbytku trestu
Libor Bláha (Polepy) – vyhovuje se a mění na 1 SU podmíněně do 19. 9. 2009.
Tomáš Mojko, Lukáš Gruber (oba Jevany) – nevyhovuje se.
Různé
1. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,–Kč dospělí a 50,–Kč mládež výše uvedeným oddílům.
Poučení: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS.