Nepodmíněné tresty od 15. 4.
3 SU – Radek Štěpán (Ždánice).
Podmíněné tresty do 14. 7. 09
2 SU – Martin Petrásek (dorost Žiželice), Luboš Sýkora (Veletov), 1 SU – Tomáš Veselý (Ždánice), Roman Stehlík (dorost Žiželice), Marek Šulc (Polepy).
Žádost o prominutí zbytku trestu
Vojtěch Mišák (Břežany II) – zamítá se.
Různé
1. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,–kč dospělí a 50,–kč mládež výše uvedeným oddílům.
Poučení: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS.