Podmíněné tresty do 4. května 2008
2 SU – Ondřej Pšenský (Starý Kolín), Pavel Vrátný (Dobřichov), Josef Hampl (Bečváry), Miroslav Vokál (Hradišťko I), 1 SU – Zdeněk Holeček (Jestřabí Lhota), Zdeněk Mašín, Michal Janoušek (oba Dobřichov), Jaroslav Hoření, Jiří Hendrych (oba Dolní Chvatliny), Luboš Košťálek (Polepy), Pavel Královský (Kouřim), Petr Němeček (Bečváry) .

Nepodmíněné tresty od 29. října 2008
4 SU – Jan Otřísal (Křečhoř), 3 SU – Milan Petrák (Polepy) – proměměná podmínka, Vojtěch Holub (Bečváry), 2 SU – Jaroslav Janouch (Radovesnice II), Martin Jedřábek (Velké Chvalovice).

Žádost o prominutí zbytku trestu
Vojtěch Lachman (Tuklaty) – zamítá se.
Roman Havránek (Radim) – vyhovuje se a mění na 1 SU podmíněně od 5. listopadu 2008 do 4. května 2009.

Různé
1. Disciplinární komise (dále jen DK) trestá Petra Hohenbergera (Radovesnice II) zákazem výkonu funkce vedoucího družstva na 6 měsíců nepodmíněně od 5. listopadu 2008 do 4. května 2009.
2. DK trestá oddíl Radovesnice II pokutou 500,–Kč. Pokuta je splatná do 21. listopadu 2008.
3. DK neprojednala – Vojtěch varhaník (Býchory B).
4. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,- Kč dospělí a 50,- Kč mládež výše uvedeným oddílům.
5. Poučení: proti rozhodnutí Disciplinární komise se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS.