Podmíněné tresty do 6. srpna 2008
2 SU – Rudolf Flos (Ovčáry), Jan Říha (Býchory), Kamil Truxa (Týnec n. L.), Roman Pecka (Krakovany), Marek Hrubeš (Chotutice), Miroslav Vejdělek (Dolní Chvatliny), 1 SU – Petr Jandus (Velký Osek), Zdeněk Hübšt (žák Velký Osek), Tomáš Hartman (Volárna), Josef Moravec (Kozojedy), Jiří Volný (Lošany).


Nepodmíněné tresty od 7. května 2008
5 SU – Václav Řehák (Chotutice), 4 SU – Zdeněk Bruthans (Liblice), 3 SU – Milan Matoušek (Tuklaty), 2 SU – Robert Chovanec (Liblice), Tomáš Procházka (dorostenec Jestřabí Lhota, proměněná podmínka), Martin Hrdlička (Liblice, proměněná podmínka), 3 měsíce – Václav Pelikán (Jestřabí Lhota, od 30. dubna do 29. července 2008 zákaz výkonu funkce vedoucího mužstva), 1 měsíc – Luboš Karban (Jestřabí Lhota).


Žádost o prominutí zbytku trestu

Lukáš Jedlička (Český Brod) – vyhovuje se zbytek trestu se ruší.
Michal Sivák (Kořenice) – vyhovuje se a mění na 1 SU podmíněně od 7. května do 6. srpna 2008.
Jakub Vojtíšek (Krakovany) – zamítá se.

Důtka

Jiří Ježek (Dobřichov).

Různé

1. DK uděluje pokutu 1000,–Kč oddílu kopané Sokol Jestřabí Lhota. Pokuta je splatná do 28. května 2008.
2. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,- Kč dospělí a 50,- Kč mládež výše uvedeným oddílům.
Poučení: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 Disciplinárního řádu Českomoravského fotbalového svazu.