Duel byl asi pět minut před koncem za stavu 1:1 předčasně ukončen. Na vidě byla hromadná rvačka hráčů, diváků a činovníků obou klubů.
Naše redakce bude nadále celý případ sledovat a další informace přinese v úterním vydání Kolínského deníku.


Podmíněné tresty do 22. července 2008
3 SU – Jan Makovský (Český Brod), 2 SU – Kamil Šmejkal (dorostenec Nová Ves), Martin Horáček (dorostenec Jestřabí Lhota), Vojtěch Hromádka (dorostenec Tuklaty), 1 SU – Patrik Rezek (dorostenec Velký Osek), Aleš Týma (Jestřabí Lhota), Martin Čábelka (Ratenice).


Nepodmíněné tresty od 2. dubna 2008
5 SU – Jan Černohlávek (dorostenec Tři Dvory), 4 SU – Jakub Vojtíšek (Krakovany), Lukáš Nekvasil (dorostenec Sendražice), 3 SU – Michal Sivák (Kořenice), Jiří Barnát (Zásmuky), 1 měsíc – Lukáš Jedlička (žák Český Brod).


Žádost o prominutí zbytku trestu

Petr Šafránek (Radim) – zamítá se pro závažnost přestupku.

Různé


1. DK trestá rozhodčího Františka Neumanna zákazem výkonu funkce rozhodčího na 6 měsíců nepodmíněně od 23. 4. do 22. 10. 2008.
2. DK trestá pana Petra Loukotu (Radim) zákazem výkonu funkce hlavního pořadatele na 12 měsíců nepodmíněně od 23. 4. 2008 do 22. 4. 2009 za neplnění povinností vyplývajících z čl. 22 a 24 SŘ fotbalu v souladu s ustanovením čl. 11 příl.1 DŘ.
3. DK trestá družstvo Viktoria Radim B uzavřením hřiště na 3 domácí utkání s podmínečným odkladem do 22. 10. 2008. DK nařizuje oddílu kopané Viktoria Radim zvýšení počtu pořadatelů z 5 na 10 na všechna domácí utkání „B“ družstva do 22. 6. 2008. DK uděluje oddílu kopané Viktoria Radim pokutu 7 000,- Kč. Vše dle příl. 2 čl. 1b DŘ za neplnění povinností vyplývajících z čl. 20 a 21 SŘ fotbalu. Pokuta je splatná do 10. 5.2008.
4. DK trestá pana Josefa Světlíka (Kozojedy) zákazem výkonu funkce oddílového pomezního rozhodčího na 3 měsíce nepodmíněně od 23. 4. do 22. 7. 2008. DK uděluje oddílu kopané TJ Kozojedy pokutu 1 000,- Kč dle příl. 2 čl. 7 DŘ. Pokuta je splatná do 10. 5.2008.
5. DK předává případ nedohraného utkání třetí třídy skupiny B Radim B – Kozojedy k dořešení STK.
6. DK trestá pana Josefa Salamánka (Český Brod) zákazem výkonu funkce vedoucího mužstva na 3 měsíce nepodmíněně od 23. 4. do 22.7. 2008.
7. DK trestá oddíl kopané SK Český Brod pokutou 1000,- Kč dle příl. 2 čl. 7 DŘ. Pokuta byla uhrazena na místě.
8. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,- Kč dospělí a 50,- Kč mládež výše uvedeným oddílům.


Poučení: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS.