Podmíněné tresty do 23. prosince 2008
2 SU – Aleš Týma (Jestřabí Lhota), Andrej Sivák (Kořenice), Martin Vosejpka (Hradišťko I), 1 SU – Petr Drahovzal (dorost Konárovice), Jan Pakandl (Rostoklaty), Václav Stehlík (Nebovidy).

Nepodmíněné tresty od 24. září 2008
4 SU – Pavel Skočdopole (Libodřice), Michal Stolárik (Týnec nad Labem), Jaroslav Haviár (Žiželice), Jaroslav Kuch (Sendražice), 3 SU – Jan Teplý (Nová Ves), 2 SU – Antonín Kotrba (Ždánice).

Žádost o prominutí zbytku trestu
Josef Lanc (Svojšice) – zamítá se pro závažnost přestupku.

Různé
1. DK trestá Radka Melichara (Týnec nad Labem) zákazem vstupu na hráčskou lavici na 2 SU nepodmíněně od 24. září 2008. Dále DK trestá oddíl kopané Týnec nad Labem pokutou 500,–Kč. Pokuta je splatná do 10. října 2008.
2. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,- Kč dospělí a 50,- Kč mládež výše uvedeným oddílům.
Poučení: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS.