Nejsmutněji se odcházelo zástupcům Svojšic, jejich dva hráči dostali 4 a 3 zápasy natvrdo.
Co se týká krajské disciplinárky, tak zde se jednání o prohřešcích týkalo třech hráčů z našeho okresu. A všichni dostali nepodmíněný trest. Dva hráči Peček nesmí na hrací plochu ve dvou zápasech, dorostenec AFK Kolín Mbemba pak jeden.


Podmíněné tresty do 1. července 2008


2 SU – Michal Vlček (Horní Kruty), 1 SU – Tomáš Miler (Křečhoř).


Podmíněné tresty do 8. července 2008


2 SU – Michal Bajtler (Hradišťko I), Petr Chlumský (Býchory), Vlastimil Ctibor (Týnec, dorostenec), Tomáš Novotný (Radovesnice II), 1 SU – Tomáš Procházka (J. Lhota, dorostenec), Jan Soumar (Dobré Pole), Vratislav Mlika (týnec), Vladimír Nágl (Plaňany), Jiří Zubík (Liblice), Martin Hozman (Dobré Pole).


Nepodmíněné tresty od 2. dubna 2008


4 SU – Roman Hotovec, 3 SU – Roman Holub (oba Svojšice).


Nepodmíněné tresty od 9. dubna 2008


2 SU – Libor Cenigr (Rostoklaty).


Žádost o prominutí zbytku trestu


Martin Kadečka (Týnec, dorostenec) – zamítá se pro závažnost přestupku.


Různé


1. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,- Kč dospělí a 50,- Kč mládež výše uvedeným oddílům.
Poučení: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS.


Tresty z řízení krajské disciplinárky


Tresty nepodmíněné od 6. dubna 2008


2 SU – Robert Vančura (AFK Pečky). Tomáš Mašín (dorostenec AFK Pečky), 1 SU – Benjamin Mbemba (AFK Kolín).