Podmíněné tresty do 26. listopadu2008


2 SU – Jakub Vojtíšek (Krakovany), Vítek Švarc (Ratboř), Tomáš Ružinský (Radim), Ladislav Kruliš (Ratboř), Michal Kuntoš (Lošany), 1 SU – David Kundrum (Dobré Pole), Jan Gráf (Ohaře), Martin Růžek (Velké Chvalovice), Zbyněk Polák (Velký Osek).

Nepodmíněné tresty od 27. srpna 2008
2 SU – Tomáš Švach (Zásmuky), Josef Moravec (Břežany II).

Žádost o prominutí zbytku trestu

Miroslav Vejdělek (Dolní Chvatliny) – zamítá se.

Důtka
Robert Vančura (Starý Kolín).

Různé
1. DK trestá Vladimíra Nováka (Tři Dvory) zákazem vstupu na hráčskou lavici na 2 SU nepodmíněně od 3. září 2008. Dále trestá oddíl kopané Tři Dvory pokutou 500,–Kč. Pokuta je splatná do 19. září 2008.
2. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,- Kč dospělí a 50,- Kč mládež výše uvedeným oddílům.
Poučení: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS. ⋌