Program
10.00 – Červené Pečky – Ratboř (přípravka)
11.00 – Červené Pečky garda – Internacionálové ČR
13.30 – Červené Pečky – Polepy (dorost)
15.30 – Červené Pečky – Suchdol (žáci)
17.00 – Červené Pečky – Ratboř (muži)