Nepodmíněné tresty

Od 30. 5. – 4 SU – Michal Kuntoš (Lošany), od 5. 6. – 3 SU – Tomáš Sedlák (Dobřichov), 2 SU – Zdeněk Jirkovský (Býchory), 1 SU – Michal Kubera (Tři Dvory), Pavel Pěkný (Tismice), od 6. 6. – 2 SU – Jan Kubín (Bečváry).

Žádost o prominutí zbytku trestu

Jan Beneš (Lošany), Ivan Pokorný (Tři Dvory) – vyhovuje se a zbytek trestu se ruší.
Radovan Mlika (Týnec nad Labem), Vojtěch Mišák (Břežany II) – vyhovuje se a mění na 1 SU podmíněně od 9. 6. do 8. 10. 2010.
Lukáš Syřínek (Velký Osek) – vyhovuje se a mění se na 2 SU podmíněně od 9. 6. do 8. 10. 2010.

Různé

1. DK trestá Zdeňka Hnátka z Dobřichova zákazem funkce výkonu vedoucího mužstva na 3 měsíce nepodmíněně od 9. 6. 2010.
2. DK trestá oddíl kopané SK Dobřichov pokutou 1000,–Kč. Pokuta je splatná do 25. 6. 2010.
3. DK trestá Luboše Málka z Plaňan peněžitou pokutou 3000,–Kč. Pokuta je splatná do 25. 6. 2010.
4. Na základě zprávy delegáta FS utkání Plaňany B – Ratboř B zastavuje DK závodní činnost do projednání případu následujícím hráčům: Tomáš Kučera, Petr Javorský (oba Plaňany B), David Kuthan, Viktor Souček (oba Ratboř B).
5. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,- Kč dospělí a 50,- Kč mládež výše uvedeným oddílům.
Poučení: proti rozhodnutí DK se lze odvolat v souladu s články 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS.