Nepodmíněné tresty

od 11. 6. 2011, 3 SU – Marek Kolčiter (Horní Kruty), Jiří Vlasák (Kozojedy), Stanislav Nezavdal, Jan Hrstka (oba Kšely), 2 SU – Vojtěch Vála (Pašinka), 1 SU – Zbyněk Pačes (Dobřichov), Martin Novák (Velké Chvalovice), Jakub Čihák (Volárna), od 12. 6. 20011, 2 SU – Aleš Záleský (Týnec nad Labem).

Různé

1. Předvolání na jednání DK dne 22.6.2011 v 16.30 hodin se dostaví hlavní rozhodčí utkání Kšely – Svojšice Roman Mencl a odpovědný zástupce oddílu z důvodu nedostatečné pořadatelské služby, v 16.45 hodin trenér týmu Nová Ves Miroslav Březina k projednání svého nesportovního chování při utkání Veltruby – Nová Ves. Dále se dostaví odpovědný zástupce tohoto klubu.

2. Do schůze DK se dostavil odpovědný zástupce TJ Viktoria Radim Dušan Hrabal k projednání nesportovního chování vedoucího mužstva Zdeňka Štěpánka. Rozhodnutí DK: DK trestá na základě disciplinárního zjištění oddíl TJ Viktoria Radim pokutou 2 000,- Kč. Pokuta je splatná do 15 dnů od doručení rozhodnutí DK OFS Kolín.

3. Rozhodnutí DK: DK trestá oddíl FK Libodřice pokutou 2 000,- Kč za hrubé nesportovní chování Ladislava Němce (oddílového pomezního rozhodčího) při utkání Polepy B – Libodřice B, za kterého je oddíl disciplinárně odpovědný. Pokuta je splatná do 15 dnů od doručení rozhodnutí DK OFS Kolín.

4. DK žádá oddíl kopané Sokol Volárna o předložení dokladu o uhrazení pokuty, udělené po č.j.213/11.

5. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,–Kč dospělí a 50,–Kč mládež výše uvedeným oddílům.

Poučení: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS.