Nepodmíněné tresty

Od 5.11.2011, 8 SU – Petr Nágl (Plaňany), 8 měsíců od 5.11.2011 do 5.7.2012 – Milan Dudáš (FK Kolín B), 5 měsíců od 5.11.2011 do 5.4.2012 – Luboš Pluhař (FK Kolín B, od 12.11.2011, 7 SU – Milan Šimůnek (Kozojedy), 6 SU – Vladimír Březina (Týnec nad Labem), 4 SU – Jaroslav Černý (Týnec nad Labem), 2 SU – Lukáš Jelínek (Jestřabí Lhota), Tomáš Menšík (Rostoklaty), od 13.11.2011, 2 SU – Michal Váša (Týnec nad Labem), 1 SU – Radek Medlen (Libodřice).

Žádost o prominutí zbytku trestu

Petr Kun (Cerhenice) – zamítá se.

Předvolání na jednání DK dne 23.11.2011 – v 16.15 hodin se dostaví: Milan Kubera (rozhodčí), Karel Sedlák (vedoucí družstva Velké Chvalovice), Pavel Rataj (hlavní pořadatel utkání Velké Chvalovice – Chotutice, Pavel Čáslava (vedoucí družstva AFK Chotutice), Tomáš Soukal (hráč AFK Chotutice), odpovědný zástupce oddílu kopané Velké Chvalovice a odpovědný zástupce oddílu kopané AFK Chotutice.

Různé

1. DK předává rozhodčího pana Karla Vlka komisi rozhodčích OFS Kolín z důvodu závažných nedostatků v zápise o utkání Jestřabí Lhota – FK Kolín B, které jsou podstatné pro jednání DK.
2. Neprojednáno: Konrád Jiří, Novák Martin (Velké Chvalovice), Polák Martin (Chotutice), Hampl Zdeněk (Kšely), Pšenský Ondřej (Starý Kolín).
3. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,- Kč dospělí a 50,- Kč mládež výše uvedeným oddílům.

Poučení: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 DŘ ČMFS.