Nepodmíněné tresty

Od 17.9.2011, 6 SU – Milan Šudy (Svojšice), 3 SU – Václav Stehlík (Nebovidy), Martin Slavík (Hradišťko I), 1 SU – Miloš Starý (Svojšice), František Novotný (Břežany II), Tomáš Váňa (Plaňany), Tomáš Veselý (Ždánice), od 18.9.2011, 1 SU – Tomáš Šedivý (Volárna), Jan Hnilička (Kořenice), Aleš Procházka (Červené Pečky), Michal Výborný (Lošany).

Žádost o prominutí zbytku trestu

Tomáš Kukal (Nebovidy) – zamítá se.
Ladislav Týma (Jestřabí Lhota) – vyhovuje a zbytek trestu se ruší.

Různé

1. DK upouští od potrestání hráče Tomáše Freunda (Sokol Plaňany).
2. DK předává komisi rozhodčích hlavního rozhodčího utkání Sokol Plaňany – FC Nučice Petra Kopeckého z důvodu hrubé chyby v zápise o utkání, která je podstatná pro jednání DK.
3. DK trestá na základě disciplinárního zjištění – za hrubé nesportovní chování Pavla Beneše (vedoucí mužstva) při utkání FC Nučice – TJ Kozojedy, oddíl kopané TJ Kozojedy pokutou 2 000,- Kč. Pokuta je splatná do 15 dnů od doručení.
4. DK neprojednala: Václav Kainar (žák Nová Ves), David Rohn (žák Liblice), Jan Pecha (Nová Ves).
5. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,- Kč dospělí a 50,- Kč mládež výše uvedeným oddílům.

Poučení: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS. ⋌