Podmíněné tresty do 16. května 2008

2 SU – Jiří Olexa (Radovesnice II), 1 SU – Václav Arnold (Radim), David Plachý (Tři Dvory), Jaroslav Kohout (Jevany), Michal Polák (Býchory), Jan Otřísal (Křečhoř), Jiří Pluhař (Nebovidy), Josef Šindelář (Volárna), Marcel Strniště (Plaňany).

Nepodmíněné tresty od 17. října 2007

4 SU – David Vozka (Plaňany), 2 SU – Borče Nikolovski (Rostoklaty), Miloš Bázlík (Liblice), Pavel Němec (Tuklaty), Viktor Souček (Ratboř), Petr Pštros (Plaňany), 1 SU – Josef Sixta (Sendražice).

Žádost o prominutí zbytku trestu

Marek Grimm, Milan Pytloun (oba žáci Dobré Pole) – vyhovuje se a zbytek trestu se ruší. Jaroslav Pokorný (Lošany) – zamítá se pro závažnost přestupku.

Různé

Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,- Kč dospělí a 50,- Kč mládež výše uvedeným oddílům.

Poučení: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS.