Podmíněné tresty do 11. prosince 2007


3 SU – David Vozka (Plaňany), 2 – SU Rudolf Zuska (Tři Dvory), Ondřej Adamec (Týnec nad Labem), 1 SU – Martin Varyš (Dobré Pole), Jiří Čáslava (Vrbová Lhota).

Nepodmíněný trest od 5. září 2007

6 SU – Radek Medlen (Libodřice).

Různé

1. DK neprojednala: Smolík Jan – Ohaře.
2. DK uděluje finanční pokutu 100,- Kč oddílu kopané FK Libodřice za nedostavení se do DK.
3. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,- Kč dospělí a 50,- Kč mládež výše uvedeným oddílům.

Poučení: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS.