Podmíněné tresty do 4. prosince 2007


2 SU – Petr Kureš (Jestřabí Lhota), Marek Radina (dorost Polepy), Martin Poláček (dorost Červené Pečky), Miroslav Neveselý (dorost Dobré Pole), Jaroslav Hampl (Kšely) – od 29. srpna do 28. listopadu 2007, 1 SU – Pavel Kůrka (Velké Chvalovice), Milan Zápotocký (Nučice), Tomáš Langráf (Býchory).

Nepodmíněné tresty od 5. září 2007


6 SU – Petr Nykodym (Plaňany), Josef Rovenský (Křečhoř), 4 SU – Josef Rabensefer (Velké Chvalovice), 2 SU – Martin Machůrka (Ovčáry), Václav Krycnar (Jevany).

Žádost o prominutí zbytku trestu


David Grubr (Týnec nad Labem) – vyhovuje se a mění na 1 SU podmíněně od 5. září do 4. prosince 2007.
Josef Kubů (Nučice) – vyhovuje se a mění na 1 SU podmíněně od 5. září do 4. prosince 2007

Různé


1. DK upouští od potrestání vyloučeného hráče v utkání Cerhenice – Polepy B Zbyňka Vokouna – chybí podpis kapitána.

2. DK neprojednala – Radek Medlen (Libodřice).

3. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,- Kč dospělí a 50,- Kč mládež výše uvedeným oddílům.

Poučení: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 DŘ ČMFS.