Podmíněné tresty do 21. listopadu 2007


2 SU – Tomáš Kubásek (Bečváry), Josef Balšánek (Svojšice), David Mlázovský (Libodřice, od 22. srpna do 21. listopadu 2007), 1 SU – Tomáš Dolejší (Pašinka), Petr Železný (Pečky), Petr Košický (Týnec nad Labem).

Nepodmíněné tresty od 22. srpna 2007


2 SU – Josef Kubů (Nučice), Jaroslav Skopec (Ratboř), David Svoboda (Břežany II), 1 SU – Petr Šafránek (Radim).

Žádost o prominutí zbytku trestu


Pavel Pěkný (Lošany) – zamítá se pro závažnost přestupku.

Různé


1. DK upouští od potrestání hráče Zdeňka Mokrého (Lošany) z důvodu nedostatečných podkladů v zápise o utkání.
2. DK uděluje pokutu 100,- Kč oddílu FK Libodřice.
3. DK neprojednala: Jaroslav Hampl (Kšely).
4. Hospodář OFS provede odečet poplatku za projednání v DK ve výši 100,- Kč dospělí a 50,- Kč mládež výše uvedeným oddílům.

Poučení: proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 DŘ ČMFS.