Podmíněné tresty do 19. září 2007

2 SU – Milan Šudy (žák Kouřim), Jaroslav Branda (Ohaře). 1 SU – Zdeněk Votava (Ovčáry), Roman Hotovec (Svojšice).

Různé


1. Hospodář OFS provede odečet poplatku za jednání v DK: 100,- Kč dospělí, 50,- Kč mládež uvedeným klubům.

Poučení: Proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS.