Podmíněné tresty do 12. září 2007

2 SU – Tomáš Havel (Pašinka), Petr Mašek (Jevany, od 6.6. do 5.9. 2007), Jaroslav Skopec (Ratboř), Karel Kubelka (Žiželice), Tomáš Hartman (Volárna). 1 SU – Martin Hozman (Dobré Pole), Roman Procházka (Radim), Milan Chlumský (Býchory).

Nepodmíněné tresty

2 SU – Jan Horáček (Konárovice).

Různé


1. DK předává do KR rozhodčího Martina Pilera pro nedostatky v zápise o utkání Kouřim B – Jevany B dne 2: června 2007.
2. Hospodář OFS provede odečet poplatku za jednání v DK: 100,- Kč dospělí, 50,- Kč mládež uvedeným klubům.

Poučení: Proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS.