Podmíněné tresty do 29. srpna 2007

1 SU – Josef Moravec, Petr Hofman (oba Kozojedy).

Nepodmíněné tresty

3 SU – Daniel Stránský (Žiželice), Luboš Soukup (Jestřabí Lhota), Václav Javorský (Plaňany), 4 SU – Pavel Pěkný (Kořenice), 6 SU – Viktor Gráf (Nebovidy).

Žádost o prominutí zbytku trestu

Pro závažnost přestupku DK zamítá žádosti hráčům – Josef Hampl (Bečváry) a Filip Šafránek (dorost Libodřice).

Různé

1. Hospodář OFS provede odečet poplatku za jednání v DK: 100,- Kč dospělí, 50,- Kč mládež uvedeným klubům.

Poučení: Proti rozhodnutí DK se mohou jednotlivci i oddíly odvolat v souladu s čl. 24 a 25 Disciplinárního řádu ČMFS.