Celá částka bude věnována Marku Panuškovi. A to na úhradu nákladů odlehčovacího pobytu, případně více odlehčovacích pobytů, ve středisku respitní péče Volno.

Již dříve se během soutěže dražil dres Milana Škody, vynesl celkem 20 tisíc korun, když polovinu tvořila cena dresu, zbytek příspěvek od klubu SK Benešov a fanoušků.

Na dobročinné účely šla ještě částka 10 tisíc korun, kterou speciálně právě kvůli tomu obdržel od hlavního sponzora – společnosti Metal Conexion – vítěz turnaje, kterým se nakonec stali hráči Táborska. Letní liga tak na charitativní činnost dohromady přispěla částkou 36 350 korun.