Nepodmíněně, 3 SU – Rostislav Zámiš (Týnec nad Labem), 2 SU – Pavel Jícha (Nučice), Ondřej Diviš (Horní Kruty), 1 SU – Jaroslav Martínek (Býchory), Martin Sedlák (dorost Krakovany).

Vykoupení: Tomáš Hartman (Volárna), Marek Patočka (Konárovice) – činnost uvolněna dnem 28. května 2015.

Žádost o prominutí zbytku trestu: Dominik Minarčík, Petr Břichnáč (oba Plaňany), Marek Lambev (Týnec nad Labem), Pavel Hovorka (Pečky) – vyhovuje se. Zbytek trestu se podmínečně odkládá na dobu 3 měsíců od 28.5.2015 do 27.8.2015.

Různé: 1. Oddíl SK Břežany II předloží DK do 2. června 2015 doklad o zaplacení pokuty 500,-Kč, splatné do 20.5.2015. V případě nepředložení dokladu bude DK postupovat dle čl. 59 odst. 2 DŘ.