Nepodmíněně, 6 SU – Tomáš Krutský (Nučice), Jiří Fíla, Radek Kubeš (oba dorost Tři Dvory), 2 SU – David Procházka (Tuklaty), 1 SU – Luboš Javůrek, Filip Egert (oba dorost Tři Dvory).

Vykoupení: Tomáš Plaček (AFK Pečky) – činnost uvolněna dnem 13.11.2014.

Žádost o prominutí zbytku trestu: Petr Kesner (Jestřabí Lhota) – vyhovuje se. Zbytek trestu se podmíněně odkládá na zkušební dobu od 13.11.2014 do 12.5.2015, Radek Ešner (Volárna) – zamítá se.

Různé: 1. Oddíl kopané FC Nučice předloží doklad o zaplacení pokuty 500,-Kč do 18.11.2014. Pokuta byla splatná do 6.11.2014. V případě neuhrazení pokuty bude DK postupovat podle čl. 59 DŘ.