Nepodmíněně, 5 SU – Zdeněk Hotovec (Radim), 4 SU – Petr Morávek (Český Brod), Petr Schovanec (Liblice) – zákaz výkonu funkce vedoucího mužstva, navíc udělena pokuta 500,-Kč, 1 SU – Radek Böhm (Český Brod), Milan Šimek (Tři Dvory), Petr Smolný (Kšely), 4 měsíce – Ondřej Flídr (Tři Dvory) od 31.8 do 30.12. 2014.

Žádost o prominutí zbytku trestu: Roman Tlučhoř (Krakovany) – vyhovuje se. Zbytek trestu 1 SU se podmíněně odkládá na zkušební dobu 3 měsíců od 4.9. do 3.12.2014.