Nepodmíněně

3 SU – Štěpán Růžička (Pečky), 2 SU – Roman Tlučhoř (Krakovany), 1 SU – Jakub Příhoda (Hradišťko I), Jiří Jánský (Ratenice), Martin Živný (Žiželice).
Vykoupení: Tomáš Plaček (Pečky), Ondřej Pšenský (Štítarský SK), Lukáš Pohanka (Libodřice) – činnost uvolněna dnem 28. srpna 2014.

Žádost o prominutí zbytku trestu

Marek Lambev (Týnec nad Labem) – vyhovuje se. Zbytek trestu se podmíněně odkládá na zkušební dobu od 28.8. do 27.11.2014.

Různé

1. DK předává rozhodčího Karla Leštinu z důvodu nedostatků v zápise utkání Žiželice – Velký Osek B. 2. DK žádá oddíly TJ Polepy, SK Bečváry, TJ Kouřim o předložení dokladu o zaplacení pokuty 1 000,- Kč udělené dne 4.6.2014. Pokud nebude doklad předložen, bude DK postupovat dle čl. 59 odst. 2 DŘ. Splatnost pokuty byla 19.6.2014. 3. DK žádá Vladimíra Nágla (Sokol Plaňany) o předložení dokladu o zaplacení pokuty  500,- Kč udělené dne 18.6.2014. Pokud nebude doklad předložen bude DK postupovat dle čl. 59 odst. 2 DŘ. Splatnost pokuty byla 3.7.2014. 4. DK žádá Stanislava Navrátila (SK Břežany II) o předložení dokladu o zaplacení pokuty  500,- Kč udělené dne 23.6.2014. Pokud nebude doklad předložen bude DK postupovat dle čl. 59 odst. 2 DŘ. Splatnost pokuty byla 7.7.2014.