Nepodmíněně

7 SU – Lukáš Šlégr (Rostoklaty), 1 SU – Zdeněk Řehák (Veletov), 3 měsíce: Martin Petrásek (Žiželice), Vladimír Nágl (Plaňany) – zákaz výkonu funkce asistenta rozhodčího. Dále udělena pokuta 500,-Kč.