Nepodmíněně

7 SU – Michal Borovička (Břežany II), 4 SU –  Jiří Sedlařík (FK Kolín B), 3 SU – Jaroslav Chrastný (AFK Pečky), 2 SU –  Luboš Javůrek (dorost Tři Dvory), 1 SU – Martin Křivka (Kšely).
Vykoupení: Tomáš Mořický (FK Kolín) – činnost uvolněna dnem 12.6.2014.

Pokuty

 300,-Kč: Karel Leština, Karel Freund, 100,-Kč: Zdeněk Veselý (vš. rozhodčí).

Různé

1. Do schůze DK se dne 18. června 2014 dostaví Vladimír Nágl z Plaňan.