Nepodmíněně: 6 SU – Lubomír Černý (Dobré Pole), 1 SU – Tadeáš Hájek (Týnec nad Labem), Zoltán Lázok (dorost Ovčáry).

DK projednala: DK trestá oddíl Sokol Dobré Pole pokutou 2000,-Kč. Pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení.

DK neprojednala: Michal Konrád (Velké Chvalovice), Václav Řehák (Chotutice) – chybí náležitosti.

Žádost o prominutí zbytku trestu:  Jan Skala (Velký Osek) – vyhovuje se, činnost uvolněna dne 17. 4. 2013, Martin Křivka, Jaroslav Křivka (oba Kšely), Lukáš Bolen (Tismice) –  zamítá se.