Nepodmíněné tresty: 5 SU, od 7.9.2012 – Jaroslav Branda (Ohaře), od 8.9.2012 – Mares Slezák (Bečváry).
DK neprojednala: 1. Miroslav Bartoš (Kouřim) – dnem 12.9.2012 se zastavuje činnost do vyřešení případu, 2. Klubu TJ Kouřim se uděluje pokuta 1000,-Kč.
Žádost o prominutí zbytku trestu: Pavel Sova (Libodřice), Vítězslav Ladýř (Pašinka) – vyhovuje se. Činnost uvolněna od 13.9.2012.