Nepodmíněné tresty, 2 SU,  od 25.11.2012 – Petr Sukdolák (Veltruby), 1 SU, od 24.11.2012 – Josef Strejček (Dobré Pole), Petr Javorský (Plaňany), Petr Šafránek (Radim).
DK projednala: DK žádá oddíl kopané SK Břežany II o předložení dokladu o zaplacení pokuty udělené po č.j. 100/13.