Bodem sváru mělo být to, že mladý devítiletý hokejista nedostával při jednom z turnajů dostatečný prostor ve hře. Proto se jeho otec rozhodl syna nadále nenasazovat do hry.

Tím začala mediální „válka“. A jak už to při podobných sporech bývá, každá strana má na situaci jiný pohled. Smutné na tom je, že celou bizarní situaci odnesl mladý hokejista. Nevinné dítě.

„Když vidím, kam se celý spor dostal, tak mě to mrzí. Šlo o to, že jsem měl menší problém s trenérem, ne klubem, nebo s někým z vedení, a chtěl ho vyřešit. Bohužel to dopadlo tak, že syn byl vyloučený z klubu,“ objasnil otec Radovan Cvrček.

„Postoj klubu k výrazným porušením pravidel a jednání některých jedinců, která výrazně vybočují ze směru, kterým se klub ubírá, je neměnný. SC Kolín nebude tato jednání tolerovat, a pokud bude muset, použije i krajní řešení, jakým je vyloučení člena z klubu. Přesto věřím, že tato událost byla ojedinělá a vedení klubu již takto nebude muset postupovat,“ zdůraznil prezident SC Kolín Luboš From.

„Bohužel názor, se kterým bych i souhlasil, a to vyloučit pouze rodiče, kteří incident vyvolali, a syna ponechat, nejsme schopni uvést do praxe,“ dodal From.

Incident se dostal i do nejvyšších pater, řešil ho Český svaz ledního hokeje.

„Ukazuje se, že řešení ze strany klubu bylo v pořádku. Ale uvidíme ještě, až budeme mít k dispozici všechny podklady. Každopádně je to výjimečný případ,“ řekl serveru Sport.cz prezident svazu Tomáš Král.

Obě strany byly svazovým vedením vyzvány, aby podaly vysvětlení, což se stalo. Definitivní rozhodnutí by mělo padnout příští týden.

Otec dítěte fyzicky napadl trenéra

Bohužel podobné případy jsou k vidění čím dál častěji, kdy rodič vede spor s trenérem. Před pár lety například na fotbale napadl otec fyzicky trenéra, který po celé události skončil a již se k milovanému fotbalu nevrátil.

„Nemůžu říct, jestli je to čím dál častěji, ale je to určitě trend poslední doby. Každý rodič má pochopitelně o svém dítěti to nejlepší mínění, a pokud se neshoduje se stejným míněním trenéra, tak může nastat problém. Rodiče by si měli v první řadě uvědomit, že trenér je člověk, který se ve svém volném čase věnuje jejich dětem, že jim něco dává a zároveň je i vychovává,“ uvedl dlouholetý trenér fotbalové mládeže FK Kolín Vladimír Zeman.

„Má za své svěřence určitou zodpovědnost a věřím, že naprostá většina trenérů svou práci vykonává s tím nejlepším vědomím a svědomím. Problémy mezi trenéry a rodiči jsou poslední dobou bohužel časté a nejhorší na tom je, že to vždy odskáče ten malý sportovec, který daný problém leckdy vůbec neřeší, ale řeší ho rodiče,“ dodal.

Pohled na vyřešení podobných situací má jasný. „Eliminovat se to dá asi tím, že rodiče budou respektovat roli trenéra a vše, co k tomu patří. Tady je ale důležité, jak to který klub má nastavené a jaká pravidla s rodiči si určí. Ze zkušenosti vím, že kde jsou daná jasná pravidla pro chování rodičů, tak tam to funguje a problémy se řeší podle nich. Kde není nastaveno nic, tak tam nemají rodiče dány žádné mantinely, jdou i za hranu slušného chování a problémy řeší emotivně a zase na úkor dítěte. To, že se tento trend dnes vyskytuje zejména v mládežnickém sportu, je dáno tím, že lidé jsou čím dál víc nevychovaní, nemají k sobě úctu a nerespektují se,“  podotkl Vladimír Zeman.

Problémové situace mezi rodiči a někým, kdo se stará o jejich děti, nejsou jen v oblasti sportu, ale bohužel jsou čím dál častější i v oblasti školství.

O tom něco právě ví Vladimír Zeman, který učí na 5. ZŠ Kolín.

„Ve školství je situace samozřejmě daleko vážnější a konfliktů mezi rodičem a učitelem stále přibývá. Jedna věc by měla ale vždy a pro všechny platit, ať je to rodič, učitel nebo trenér. U všech by mělo být na prvním místě dítě, kterého se daný problém týká, všichni by měli být na stejné lodi, hodit stranou emoce a vzájemné antipatie a konflikty nebo problémy vždy vyřešit v zájmu dítěte, ať už je to žák nebo sportovec,“ konstatoval Vladimír Zeman.