„Spokojenost se čtvrtým místem by byla na místě v případě, že by mezi prvním a čtvrtým byl rozdíl maximálně šesti bodů, ztráta šest bodů na třetího, sedm na druhého a deset na prvního je opravdu velká. Takže vzhledem k našim postupovým ambicím v tuto chvíli spokojenost není, ale máme před sebou ještě celé jaro a vše se může ještě změnit,“ uvedl předseda kolínského klubu Vladimír Zeman.

Na první Vysoké Mýto ztrácíte deset bodů. Mohlo by se zdát, že je postup v nedohlednu, ale šance postoupit je i z druhého místa. Stále platí, že vaším osobním přáním je postup do ČFL?

Doufám, že to není jen mé osobní přání, ale i přání všech, kteří fandí a přejí kolínskému fotbalu. V tuto chvíli se opravdu může zdát, že postup je v nedohlednu, ale vzpomeňme si na minulý ročník, v průběhu jara byla fáze, kdy jsme počítali body na záchranu a nakonec nebýt dvou nepovedených domácích zápasů, mohli jsme už loni postupovat ze čtvrtého místa.

ČFL je soutěž, kterou Kolín v minulosti pravidelně hrával. Je to meta, na které byste se chtěli dlouhodobě usadit?

Kolín je považován za sportovní město a působí zde mnoho úspěšných klubů i jednotlivců, kteří naše město proslavili nebo ho velmi dobře reprezentují. Fotbal zde má jednu z nejstarších tradic a tomu by měla odpovídat i úroveň fotbalových soutěží nejenom u dospělých, ale i u mládeže. Myslím si, že ČFL je odpovídající úroveň velikosti a finančním možnostem klubu a města Kolína. Je to soutěž, která do Kolína patří a tam by se měl klub trvale usadit.

O Kolínu se mluví, že má jeden z nejlepších kádrů v divizi. O hráče je určitě zájem. Udržíte ho i přes zimu?

Jedna věc je, že se o tom mluví a druhá je, co předvádějí hráči na hřišti. Jsou zápasy, kdy hráči tyto papírové předpoklady přesvědčivě naplňují, ale pak přijdou zkraty, které to nepotvrzují. Bohužel nepřesvědčivé výkony přicházejí většinou před domácím publikem a to je mi velmi líto. Pokud chceme hrát o patro výš, tak doma musíme být stoprocentní a hrát tak, aby měl divák důvod se přijít na nás příště znovu podívat. Takový zápas jsme doma sehráli pouze jeden. Současný hráčský kádr budujeme už druhým rokem a ten by se neměl moc měnit, naopak uvažujeme ho ještě posílit.

Kolín byl známý tím, že zimní přípravu absolvoval výhradně v domácích podmínkách. To však pro nadcházející zimní přípravu úplně neplatí. Dva zápasy hrajete na půdě soupeřů, navíc mužstvo odjede na čtyřdenní soustředění do Nymburka. Co lze vyčíst z této kosmetické změny?

Není potřeba z toho číst cokoliv mimořádného. Už loni tým absolvoval soustředění mimo Kolín a to, že tuto zimu odehrajeme pár přípravných utkání na půdě soupeře, je pouze výsledek dohody mezi kluby.

Změny by se měly dotknout i samotného klubu. Před několika měsíci jste avizovali, že přejdete pod správu SMSK. Jaká je situace ohledně této fúze?

Celá věc je ve fázi příprav. Vedení města i klubu se shodlo na podmínkách, za jakých by měl klub pod město a SMSK vstoupit a připravují se příslušné materiály a smlouvy. Celý tento proces samozřejmě musí schválit zastupitelstvo města.

Co to bude pro samotný klub znamenat?

Musíme si uvědomit, že celý fotbalový areál je jedno z největších sportovišť v Kolíně a denně se na něm pohybuje okolo stopadesáti sportovců. Z toho je patrné, že údržba takovéhoto areálu není vůbec jednoduchá a náklady na jeho údržbu jsou obrovské a v tuto chvíli pro klub již neúnosné. Pokud chceme, aby areál pomalu, ale jistě nezchátral, musíme tomu zabránit s pomocí města, stejně tak jako se město prostřednictvím SMSK stará o další velká sportoviště. To se může dít pouze za předpokladu, že areál bude patřit městu. Po sportovní stránce to pro klub žádné změny nebude znamenat, klub bude i nadále ke své sportovní činnosti areál využívat za předem stanovených podmínek, stejně tak jako svá sportoviště využívají například hokejisté, atleti, plavci.

Takže ve spojení vidíte spíše pozitiva?

Pozitiva vidím hlavně v tom, že jako fotbalový klub budeme řešit v první řadě sportovní stránku, což je naší hlavní činností. V tuto chvíli řešíme mnoho věcí, které se sportem ani moc nesouvisí a mnoho prostředků v důsledku různých oprav, havárií, údržby, revizí a podobných věcí, vyčerpáváme na úkor samotného sportu. Chybu vidím v tom, že naši předchůdci v dobách, kdy vznikala městská akciová společnost SMSK, neprojevili zájem, být v ní hned od začátku. V té době by to bylo naprosto přirozené a nikdo by v tom nehledal žádné kličky nebo záludnosti, jako se to děje dnes. Podstata je naprosto jednoduchá – jsme jeden z největších klubů ve městě a naše prostředky již nestačí na to, abychom takto velký areál sami spravovali. Sportovně vychováváme přes dvě stě dětí a chtěli bychom pro ně mít důstojné podmínky. Bez pomoci města to nedokážeme.

Je to velký zásah do historie klubu. Jak tuto situaci vnímali dříve narození členové klubu?

Nemyslím si, že toto je zásah do historie klubu. Klub po sportovní stránce by tyto změny neměly nijak zasáhnout a ať je člen klubu dříve či později narozený, všem je naprosto jasné, že tyto změny jsou potřebné a nutné právě k tomu, aby tento klub mohl i nadále v budoucnu fungovat a dál psát svou historii.

Na jednání, které jste dříve vedli se zástupci města, bylo zmíněno, že se zruší ubytovna. Místo toho se zde vybuduje ubytování takového charakteru, které by mělo sloužit ke sportovním soustředěním a podobným akcím. Konečně tak areál bude mít důstojnější prostředí. To vás jistě musí těšit.

To nás samozřejmě těší, problémy s ubytovnami jsou obecně známy a my jsme to zažívali denně na vlastní kůži. Bohužel provoz ubytovny byl jedním z významných příjmů financí pro klub, a proto jsme ubytovnu za těchto podmínek provozovali. Pokud město v budoucnu z tohoto objektu vybuduje ubytovací prostory pro sportovce, tak, vzhledem k jeho poloze, by měl velké předpoklady k tomu, aby ho využívaly kluby všech sportů v okolí.

Od nové sezony byste se měli vrátit k původnímu názvu klubu, a to SK Sparta Kolín. Těch názvů bylo v minulosti několik. Byla to jediná varianta?

Pokud se to legislativně podaří, tak od nové sezóny se i A tým bude jmenovat SK Sparta Kolín z.s. Všechna mládežnická družstva již pod tímto názvem hrají. Jiná varianta ani nepřipadala v úvahu, všechny jiné názvy klubu zapříčinily určité historické události nebo nějaké okolnosti. Například léta socialismu nám přinesla název Jiskra Kolín, po listopadu 1989 jsme se vrátili k názvu Sparta Kolín, ale vzhledem k postupu do II. ligy přešla fotbalová práva na nově vzniklou akciovou společnost FK Kolín, a.s., do názvu klubu pronikly i názvy hlavních sponzorů, takže jsme nesli i název FK Mogul Kolín. Tímto krokem si myslím, že jsme potěšili opravdu ty nejstarší členy klubu a určitě nejenom je. Já osobně jsem v klubu již čtyřicet let od desetiletého žáčka a i pro mne je to srdcová záležitost.

Kolínský fotbalový klub byl dlouhé roky raritní v tom, že v něm působily dva subjekty – Sparta Kolín a.s. a FK Kolín s.r.o. Pro normálního fanouška mnohdy nepřehledná situace. To by se od nového roku mělo změnit. Proč klub vlastně zastupovaly dvě společnosti?

Vím, že toto byl vždy problém a lidé se na to vždy ptali a ptají dodnes. I po vysvětlení stejně mnozí kroutili hlavou a zdálo se jim to až moc složité. V podstatě jde o to, že jsme v určité době postoupili do II. ligy, která je legislativně brána jako profesionální soutěž, kterou mohou hrát pouze kluby pod správou právnických osob – v našem případě akciové společnosti. Od té doby tedy vznikly dva samostatné subjekty – původní klub Sparta Kolín a jeho akciová společnost s fotbalovými právy FK Kolín. Vzhledem k tomu, že zrušení akciové společnost není jednoduchý a krátkodobý proces, přežila akciová společnost dodnes i přes to, že již, vzhledem k soutěžím, které poslední léta hrajeme, nebyla vůbec nutná. Letos jsme přistoupili k procesu jejího zániku a v současné době je akciová společnost v likvidaci.

Na konci roku proběhla volební valná hromada, kde jste byl zvolen do čela klubu. S vedoucí pozicí jste už měl zkušenosti, když jste zastával post předsedy FK Kolín. Nyní povedete klub jako celek. Jakou zátěž berete na svá bedra?

Tuto pozici beru s naprostou vážností a pokorou. Je to obrovský závazek vůči všem mým předchůdcům a jen oni vědí, jak velká je to odpovědnost ve vztahu k minulosti klubu, jeho přítomnosti a zejména budoucnosti. Asi by mi všichni potvrdili, jak je to i nevděčná práce, protože člověk se nezavděčí všem a v řešení všech různých problémů bude vždy někdo spokojený a druhý nespokojený a ukřivděný. Snad nejhorší na této práci je, že se vždy a asi v každé době najdou škarohlídi a pomlouvači, kteří shazují práci nejenom lidí ve vedení, ale i práci trenérů a všech dalších, kteří pracují pro klub a hlavně pro mládež. Vymýšlejí si lži a výmysly, píší anonymy, vyprávějí báchorky o vykrádání klubu a další věci, jen aby poškodili klub a jeho vnímání veřejností.

Jaké cíle, plány a přání máte ve své nové roli?

Chtěl bych, aby pro čtenáře vyzněl celý rozhovor pozitivně, takže si určitě přeju, aby náš areál byl neustále zaplněn mladými a zdravými sportovci, abychom nejenom my, ale i další sporty přitáhli děti od počítačů, mobilů a pojídání nezdravých jídel na hřiště. V plánech je asi na prvním místě postupnými kroky rekonstruovat celý areál a postupně likvidovat viditelné pozůstatky z let minulých. A cíle budou určitě sportovní. Pokračovat v dobře nastavené práci s mládeží, vychovávat skvělé fotbalisty, z nichž ti nejlepší to dotáhnou až do A týmu a tam hlavně, aby dostávali příležitost a nezahřívali lavičku. Pro ty, kteří se neuplatní, aby měli adekvátní možnost pokračovat v klubu i v dospělé kategorii. A co se týče cíle pro A tým, bude stále stejný před každou sezónou, pokud na to budou potřebné prostředky. Postup do III. ligy.