Kolínský deník se v tuto chvíli nebude pouštět do rozboru důvodů, proč byli zástupci Cerhenic, Krakovan, Radovesnic II, Třech Dvorů, Zásmuk a Žiželic ochrankou zastaveni v předsálí. Pokusili jsme se zjistit výhradně to, jak by tyto kluby na valné hromadě hlasovaly.

Jelikož volba nového předsedy skončila mezi Ivo Paříkem a Michalem Škopkem nejtěsnějším poměrem 25:24 pro Paříka, mohly být tyto hlasy klíčové.

Podle vyjádření všech šesti nepřipuštěných funkcionářů by klíčové také byly. Volba předsedy by v tom případě skončila 30:25 ve prospěch Michala Škopka, který by se tak jednoznačně stal novým předsedou OFS Kolín.

Aleš Kobliha (Cerhenice): „Volil bych Michala Škopka.“

Jan Špinka (Krakovany): „Byl jsem připraven volit Michala Škopka.“

Zdeněk Kukal (Tři Dvory): „Náš hlas by patřil Michalu Škopkovi.“

Josef Havrda (Radovesnice II): „Volil bych Michala Škopka.“

Václav Jindra (Zásmuky): „Určitě Michal Škopek.“

Václav Kunc (Žiželice): „Naší volbou byl jednoznačně Michal Škopek.“