Tresty

2 soutěžní utkání (sále SU): Kuchař David (Polepy)
2 SU: Pufler Václav (Horní Kruty)
1 SU: Dittrich Václav (Libodřice)

Pokuty

15.000 Kč: TJ Sokol Radovesnice
500 Kč: Hovorka Dominik (Svojšice)
500 Kč: Chadraba Vít (Ovčáry)
500 Kč: Keltner Jan (Kouřim)
500 Kč: Hrstka Jan (Liblice)
500 Kč: Rak Pavel (Křečhoř)

Žádost o prominutí zbytku trestu

Jiří Fila (Tři Dvory) – vyhovuje se
Jakub Vrba (Horní Kruty) – vyhovuje se