Tresty

2 soutěžní utkání: Paclík Jan (Kouřim)
2 soutěžní utkání: Kun Petr (Cerhenice)

Pokuty

500 Kč: Kuch Jaroslav (Volárna)

Žádost o prominutí zbytku trestu

Dufek Tomáš(Kouřim) – vyhovuje se
Trnka Filip (Liblice) – nevyhovuje se