Tresty

1 soutěžní utkání: Kváča Aleš (Kořenice)

Pokuty

200 Kč: Masopust Matěj (Bečváry)

Žádost o prominutí zbytku trestu

Kočí Dominik (Nučice) – vyhovuje se
Nováček Filip (Lošany) – zamítá se
Rozumný Tomáš (Jestřabí Lhota) – zamítá se