Jak městys Plaňany, tak Sbor dobrovolných hasičů Plaňany přispěly darem na pořízení symbolu, který zatím okresnímu sdružení chyběl. Byl to opravdu dobrý nápad prapor pořídit.

Děkuji jak starostce OSH Kolín Kamile Havlínové, tak i všem zúčastněným za chvilku, kdy si hasiči opět připomněli, že k sobě patří. Ostatní si pak tím více uvědomili potřebu a důležitost všech dobráků, což důrazně zaznělo i v projevech čestných hostů.

Snad jen trochu stínu do duše přinesl projev našeho nejvyššího představitele dobrovolných hasičů Jana Slámečky, který zdůraznil prvenství nejstaršího českého sboru ve Velvarech. To samozřejmě Velvarům neupírám, ale jen připomínám, že i náš sbor v Plaňanech vznikl v roce 1864, bez ohledu na to, zda s tím vedení SH ČMS souhlasí nebo ne. Tradici otců zakladatelů budeme v Plaňanech ctít.

Martin S. Charvát, starosta městyse Plaňany a SDH Plaňany