Jednu dobu právě na této zastávce probíhala celkem lákavá nabídka, kterou ocenili zejména horkem znavení cestující.

Srdečné zamávání

Dvě paní prodavačky, zvláště v létě, nabízely cestujícím zmrzlinu. Jejich prodejní proces probíhal tak, že nejdříve jedna vybrala peníze a poté ta druhá podala dychtivému pasažérovi do okénka kornout sladkého a studeného občerstvení. No jo, jenže se také nejednou stalo, že se vlak náhle rychle rozjel a druhá paní už nestačila onomu nešťastníkovi podat vytouženou a již poctivě zaplacenou zmrzlinu. A tak mu milá paní alespoň z dálky srdečně zamávala…

Vždy, když projíždím Kolínem, tak si na tuto drobnou a úsměvnou cestovní historku vzpomenu.
Pavel Kyselák