Práce prezentované na výstavě pochází až na několik výjimek z bohatého sbírkového fondu Regionálního muzea v Kolíně. V případě Rudolfa Mazucha jsou představeny portrétní a krajinářské realizace v oleji. U Jana Čarta je vystavená kolekce v jiném duchu - vzhledem k tomu, že muzeum vlastní celou umělcovu pozůstalost, mají návštěvníci možnost vidět nejen realizace v oleji, ale především osobité varianty návrhů, studií a skic k autorově volné i užité tvorbě. Čart, nebo Čárt? Co je správně a co chyba?

close Výstava 'Rudolf Mazuch a Jan Čart. Kolín byl jejich osudem' info Zdroj: se svolením Jolany Novákové zoom_in Výstava 'Rudolf Mazuch a Jan Čart. Kolín byl jejich osudem'

Návštěvníky by mohlo zarazit, že jméno jednoho z autorů je v některých materiálech psáno krátce, jindy dlouze. Proč tomu tak je, vysvětluje kurátorka výstavy Petra Hollerová: "V různých dokladech, zprávách i signatuře obrazů se setkáváme s dvojí podobou umělcova jména - Čárt versus Čart. Podobu jména s dlouhým á, která byla jeho oficiálním rodným příjmením, používal v době své mladosti. Někdy po příchodu do Kolína si pravděpodobně kvůli lepšímu zapamatování pozměnil své jméno. Místo Čárt začal používat jak pro oficiální dokumenty, tak pro signování svých děl pouze Čart (s krátkým a). Aby zmatků se jménem nebylo málo, v korespondenci se spolužáky z pražské akademie ještě navíc používal místo křestního jména Jan přezdívku Oskar. Pod jménem Oskar Čárt vystavoval také s Otakarem Štáflem v roce 1924 v Německém Brodě."

Vernisáž výstavy proběhne 30. dubna 2024 od 17 hodin v Červinkovském domě (Brandlova 27, Kolín), výstava sama pak potrvá do 6. října 2024.